Kezdőlap

Köszöntő

 

Mindig aktuális információk

 

 

 

Összetartozásunk tüze, Trianon 100. évfordulóján

Megemlékezés

az 553. Szent Imre herceg cserkészcsapat, Nagyboldogasszony plébánia,

Szent József plébánia és a Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület

szervezésében.

 

 

Csongrád, Szent József Plébánia, templomkert

2020. június 4., 20 óra 20 perc

 

Eseménynaptár

Ünnepek, események a hónapban.

Az ünnepek, események megtekintéséhez klikkelj a színes négyzetek valamelyikére.

Hirdetések

Szent József templom és plébánia hirdetései

 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

2021. január 17.

 

Azok a párok, akik a következő évben szeretnének házasságot kötni, jelentkezzenek mielőbb a plébánián!

 

Ma (vasárnap) kezdődik a január 24-ig tartó imahét a keresztények egységéért. Imádkozzunk az Egyházak egységéért!

 

Köszönjük mindazoknak, akik a bokrosi templom ereszcsatornájának javításához eddig hozzájárultak! Külön köszönjük a Csongrád városi Önkormányzat nagylelkű adományát! Akik szeretnének, még adakozhatnak a plébánián vagy az erre kihelyezett álló perselybe.

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkával vagy adományokkal támogatták egyházközségünk életét, működését! Isten fizesse meg!

 

Áldott vasárnapot kívánunk a kedves híveknek!!!

 

Heti elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
2019.11.24.

 

"Jöjjön el a Te Országod!" imádkozzuk mindennapi imánkban. De hisszük is és tudjuk is, hogy ez az Ország és ez a királyság nem ideig tartó és véget érő politikai és földi hatalom. Az Ő földrajzi- és fizikai kiterjedéssel nem rendelkező birodalmában nincs államforma, mert az terület- és országhatár nélküli birodalom. Az "Ő Országa igazság és élet, kegyelem és szentség, szeretet és béke, ahogyan a mai szentmise liturgikus szövegében is olvashatjuk. Életcélunk is az, hogy eljussunk az Ő Örök Országába.
És ennek az Országnak Ő a királya: nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát hirdetve és megvalósitva, mint tövis koronás király vállalja a szenvedést és a halált, aminek következménye a feltámadás. Jézus, mint az örök élet királya telejesiti messiási küldetését, győztesen tér vissza Örök Országába és uralmának nem lesz vége.
Mint minden ünnepnek, mai ünnepünknek is van üzenete: mégpedig az, hogy minden emberi hatalomnak az Ő Örök Országához kell igazodnia és ezt a hatalmat nem kényszerrel, henem szolgálattal kell gyakorolni.
És mint minden polgári év vége, úgy minden egyházi év vége is számadás. Számadás önmagunkkal, hogy hogyan valósitottuk meg a mögöttünk maradó évben Krisztus Király szeretet-törvényeit? És most az egyházi év végén tudjunk hálát adni egy év kegyelmi- és lelki ajándékaiért folytatva földi zarándok utunkat az Ő Örök Országa felé. Érezve, hogy Isten Országa bennünk van kérjük Örök Királyunkat, hogy óvjon minket isteni hatalmával minden veszedelemtől. Az Ő áldása kisérjen mindannyiunkat az új egyházi évben, hogy ne csak időben, hanem lélekben is egyre közelebb jussunk Hozzá. És Ő, aki lemondott a hatalom minden külső jeléről, a lelkek Örök Királyaként továbbra is irányitson minket és terjessze ki a szeretet uralmát minden emberre.
Mi magyarok külön is kérjük 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusunkra készülve az 1938-as Kongresszusunk fohászával: "Krisztus kenyér, s bor szinében Úr és Király a föld felett, forrassz eggyé békességben minden népet és minden nemzetet!" A m e n.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Hírek, események

Harang-Szó - 2020. Karácsony

Megjelent a Harang-Szó című kiadványunk Karácsonyi (XVII. évfolyam, 2. (65.)) száma, amely megtekinthető a Harang-Szó menüpont alatt és onnan le is tölthető pdf formátumban, illetve nyomtatott formában átvehető a plébánián és a templomban.

Kérjük, hogy a nyomdai költség megtérítésével segítse a következő szám kiadását!

 

A tartalomból:

 • Vajon meglátogatja-e idén is Isten az embert?

 • Örömhöz segítő gondolatok

 • Nyolcvan éve történt

 • Úrjövet

 • Hitoktatói elismerés

 • Adventi várakozás

 • Karinthy Frigyes: Az ige így született.

 • Hetven éve oszlatták fel a szerzetesrendeket

 • Márai Sándor: December

 • Karácsonyi fejtörő

 • Mikulás a templomban

 • Karácsony délután - Donászy Magda

 • Keresztelések

 • Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek (részletek)

 • Plébániai hírek

 • "Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek."

 • Erdélyi József: Reggel

 • Elhunytjaink

 • Szentmisék rendje a csongrádi plébániák templomaiban és azok fíliáiban

 • Terményáldás

 • Támogatás

 • Irodai fogadóórák a plébániákon

 • Gitáros Szentségimádás

 • Jézus Szíve imaóra

 • Cserkészet

 • Újévi köszöntő (népköltés)

 • Szerkesztői üzenet

Ünnepi Miserend - 2020. Karácsony

ÜNNEPI MISEREND

 

  Szent József templom Nagyboldog-asszony templom Szent Rókus templom Bokros, Szent László templom Felgyő, Szent István templom
December 24-én, (csütörtök) SZENTESTE 16.00 16.00 14.00 14.00 14.00
December 25-én, (péntek) KARÁCSONY 8.30

10.00

18.00

- 8.00 11.30
December 26-án, (szombat) KARÁCSONY 2. NAPJA 17.00 - 18.00 - -
December 27-én, (vasárnap) SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA 8.30

10.00

18.00

- 8.00 11.30

December 31-én, (csütörtök)

ÉV VÉGI HÁLAADÁS

16.00 16.00 - - -

2021.

január 1-jén, (péntek)

ÚJÉV

8.30

10.00

18.00

- 8.00 11.30

 

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Elhunyt Dr. vitéz Vekerdy Sándor cserkészparancsnok

Meghívó

ELMARAD!!!

MEGHÍVÓ!

2020. november 14-én, szombaton, 15.00 órától,

dr. Csókay András idegsebész főorvos,

Missziók Jézus Imával címmel, tart előadást,

a Szent József templomban.

Mindenkit szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!

A járványhelyzetre való tekintettel, valamint a létszámkorlát miatt,

ingyenes regisztrációs jegyet lehet kérni mindkét plébánián.

Harang-Szó - 2020. Nyár - Augusztus

Megjelent a Harang-Szó című kiadványunk Nyári (XVII. évfolyam, 1. (64.)) száma, amely megtekinthető a Harang-Szó menüpont alatt és onnan le is tölthető pdf formátumban, illetve nyomtatott formában átvehető a plébánián és a templomban.

Kérjük, hogy a nyomdai költség megtérítésével segítse a következő szám kiadását!

 

A tartalomból:

 • 90 éves a Szent József-templom

 • 40 éve a papi pályán

 • Hét papok anyja

 • Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!

 • Regnum Marianum: Mária Királysága

 • Magyarok éke, szép tisztessége, imádkozzál értünk,

 • Szent László király!

 • Összetartozásunk tüze

 • Papszentelés a Szegedi Dómban

 • Képviselőtestület választása

 • Szent Rókus ünnepe

 • Kántorunk bemutatkozása

 • Nem adom fel!

 • Tárlatlátogatás

 • Megállni tilos?

 • Megszívlelendő gondolatok

 • Te Deum című tűzzománc kiállítás

 • Táboroztak a cserkészek

 • Porciunkula búcsú

 • Nyári hahota

 • Keresztelések

 • Várkonyi István: Nyár

 • Úrnapja - Jézus testének és vérének ünnepe

 • Hittantábori beszámoló

 • Jézusom, én szeretlek

 • Plébániai hírek

 • Képszentelés

 • Elhunytjaink

 • Reményik Sándor: Egyszer talán majd mégis vége lesz

 • Szentmisék rendje a csongrádi plébániák templomaiban és azok fíliáiban

 • Szent István ünnepe

 • Szent István búcsú

 • Támogatás

 • Irodai fogadóórák a plébániákon

 • Gitáros szentségimádás

 • Jézus Szíve imaóra

 • Cserkészet

 • Szerkesztői üzenet

A Szent József templom 90. éves évfordulója

 

A 90 éves jubileumot 2020. június 21-én, vasárnap,

a 8.30-kor kezdődő szentmise keretében ünnepeljük.
A templomot 1930. június 15-én Hanauer Árpád István püspök

Szent József oltalma tiszteletére szentelte fel.
Szeretettel várunk mindenkit!

Nyilvános Szentmisék Csongrádon

NYILVÁNOS SZENTMISÉK CSONGRÁDON
a szokásos miserend szerint, május 9-től kezdődően

 

Első szentmisék, május 9.:
- 17 óra, Szent József templom
- 18 óra, Szent Rókus templom

 

Rendelkezések

- 65 év feletti hívek nincsenek "eltiltva", de lehetőleg ne vegyenek részt a szentmisén saját érdekükben és a közösség védelmében. Ajánljuk a 65 év feletti híveknek, hogy kérjenek meg egy családtagot, szomszédot vagy ismerőst, hogy képviselje őket a szentmisén.
- A templom bejáratánál kezet kell fertőtleníteni! A hívek használhatják saját fertőtlenítőjüket is!
- A szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés továbbra is érvényben van mindenki számára.
- Szájmaszk használata kötelező (a pap és a kántor kivételével).
- Csak minden második padot vagy széksort használják, megfelelő (2 m) távolság betartásával. Szorosan egymás mellett csak az egy háztartásban élők üljenek.
- Az áldoztatás csak kézbe történhet, úgy hogy az áldoztató ne érjen az áldozó kezéhez.
- Perselyezés ne legyen, az adományokat a szentmise végén a kijárat közelében elhelyezett gyűjtőládába vagy kosárba tegyék a hívek. Azok, akik átutalással szeretnének hozzájárulni a plébániák működéséhez, itt feltüntetjük a plébániák bankszámlaszámait:

 

Nagyboldogasszony Plébánia: 11735050-20014029
Szent József Plébánia: 11735050-20441007

 

Szeretettel várjuk a kedves híveket!

Húsvéti levél

Húsvéti levél

A karantén miatt minden megváltozott. Vallásos életünk nagy megerősítése volt az eddigiekben Jézus szava, hogy "ha ketten -hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok veletek". Örömmel készülődtünk a szentmisére, üdvözöltük az ismerős pad-társakat. És most csak a TV előtt, vagy a rádiót hallgatva kapcsolódhatunk bele az áldozatba. Magányosan, jó esetben a családunk körében.

Hiányoznak a vasárnapi szentmisék. És nagyon, de nagyon hiányoztak a húsvéti szertartások. Évről - évre ezek alkalmával elmélkedtük át hitünk csodálatos titkait, s éreztük a közösség megtartó erejét. A kereszt - hódolatot. A feltámadási szertartás csodálatos dallamait. A húsvéti körmenetet! Boldogan köszöntöttük egymást: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!!!

S most nem örvendezhettünk együtt. De virtuálisan mégis együtt lehetünk! Hiszen lélek az Isten. És Ő velünk van, a világ végezetéig. Ha tehát a világhálón összekapcsolódunk, akkor igenis, együtt vagyunk. Velünk az Isten! E gondolatok jegyében fogalmazódott meg húsvéti levelem.

Azt hiszem, senki nem tud napjainkban megszabadulni a vírusjárvány körül való gondolkodástól. Mi okozta? Meddig tart? Miért sújtott le a világra? És mi lesz utána? Mert egyszer minden járvány véget ér. Ez biztos! De nem mindegy, hogyan. Nem mindegy,  mit tanulunk belőle.

Remélhetőleg, sokat. Megtanuljuk, hogy megbecsüljük családi közösségeinket. Hogy egyszerűbben is lehet élni, takarékosabban. Akinek kis kertje van, most örömmel kapirgál benne. Rájövünk, hogy érdemes, mert legalább tudjuk, mit eszünk. Vagy csak azért, hogy gyönyörködjünk a sok szép virágban. Isten kertjében dolgozunk! Néha csak üldögélünk, az elmélkedés csendjében. Megtanuljuk, nézni, hogyan nő a fű. Talán többen olvasnak is, ha van otthon könyvük. Jobb is az, mint a TV, mert olvasva működik a képzelet, és nem "előre gyártott elemekből" állnak össze a regény képei. A képzelet fejlesztése nélkül ugyan hogy lehet innovatív egy társadalom? Pedig, ha újra kezdhetjük a normál életet, nagy szükségünk lesz innovatív emberekre.

Igaz, sokak számára csak a TV, fiatalabbaknak meg az okos telefon a legfőbb szórakozás. Ez bizony nem jó, gyakran függőséghez vezet. Ahhoz, hogy képzelt világban élve, észre se vegyük a valóságos világ értékeit. Társas magány is lehetséges: egymás mellett, ki-ki a maga kütyüjével foglalkozik. Az is előfordulhat, hogy a bezártság idegesíti a család egyes tagjait. Az aggódó apát, aki fél munkahelye elvesztésétől, vagy nem tud otthon dolgozni a családtagoktól. A  gyerekek meg nem tudják kellően lefoglalni magukat. Ámbár, hála az oktatásügy gyors reagálásának, elég sok feladatot kapnak. Remélhetőleg, van elég okos eszközük, hogy használni is tudják. És, remélhetőleg, a szülők is, ha otthon vannak, többet foglalkoznak velük. Ami megint csak pozitív fejlemény. Vagyis, sok jó is születhet a rosszból.

Azért el kell gondolkodnunk sok mindenen. A hétköznapi embernek is, de a szakembereknek is. Sőt, a hivatásos politikusoknak! Rá kell döbbenniük, hogy az egészségügyre eddig szánt eszközök kevésnek bizonyultak, és az orvos-béreket nem szabad olyan alacsony szinten hagyni, amilyenre az elmúlt időkben jutottak. Fontos a gazdasági hatékonyság, de még fontosabb az élet. Ezt azonban csak a mi együttműködésünkkel tudják érvényre juttatni. Nekünk, átlagembereknek kell még szerényebb, takarékosabb életvitellel beérni, hogy jusson elég pénz az orvostársadalomnak, az egészségügyi dolgozóknak is. Mérsékelni kell a nagy jövedelem-differenciákat. A társadalom jómódú részének is fokozottan részt kell vállalnia a közterhekből.

Nehogy azt higgyük, hogy erre csak nálunk van szükség! A világ vezető gazdaságaiban, az USA-ban is, nagyon  sokan belátták, hogy a biológiai kutatások fejlesztésére , a környezettudatos gazdálkodásra, a jövedelmi differenciák mérséklésére, az egészségügy fejlesztésére szükség van ahhoz, hogy a jövőben a világméretű járványokkal megbirkózzunk. Nem más, mint a zseniális Bill Gates írta le példának okáért ezeket a szavakat. Mi, hívő emberek azonban  tegyük hozzá, hogy a négy legfőbb erényre van valójában szükség: az okosság, erősség, igazságosság és a mértékletesség gyakorlására. A társadalmi szolidaritás sokkal magasabb fokára! Érző, együtt érző szívvel kell lenni egymás iránt, levetni a pénz által vezérelt életvitelt, a túlzó fogyasztás és a vagyon hajszolását. És felvirágzik a föld! Ahogyan ezt Elizeus próféta mondotta, akit Nagyböjt negyedik vasárnapján is idéztünk. Véssük hát szavait húsvéti feltámadásunk örömében a szívünkbe:

"Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok /./Azon a napon, amikor minden bűnötöktől megtisztítalak benneteket, újra benépesítem a városokat, és a romok újra felépülnek. Az elpusztult földet újra megművelik, amely csak pusztaság volt, minden arra járó szeme láttára. Azt mondják majd: "Ez az elpusztult föld olyan lett, mint az Éden kertje./../  ../ Romokban heverő városaitok így telnek meg emberek nyájával. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr." Ezekiel 36

Dr. Botos Katalin

Szentmise közvetítés

Szentmise közvetítést hallhattunk 2020.03.29-én, Nagyböjt 5. vasárnapján, Csongrádról a Nagyboldogasszony templomból.
A szentmisét bemutatta Topsi Bálint plébános, orgonán kísért Muladi József kántor.
Melyet a MKR és a MTVA közösen közvetített.
Az adás visszahallgatható a www.katolikusradio.hu oldalon, a "rádióműsor archívum" menüpont alatt.

Tájékoztató!

Értesítjük a kedves híveket, hogy a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése, terjedése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a nyilvános szentmisék 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban határozatlan ideig szünetelnek!

Így templomunk 90. évfordulójára szervezett, Szent József búcsú is elmarad!

Megértésüket köszönjük!

Szent József templom búcsúünnepe elmarad

Szent József templom búcsúünnepe

Ferences esték - Meghívó

"Ferences esték" rendezvénysorozat A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület és a Szent József plébánia szervezésében NEM ADOM FEL címmel tart előadást Kerekes László, a Ferences Világi Rend országos minisztere és Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány vezető munkatársa 2020. március 10-én (kedden) 17 órakor Szent József-templomban (Csongrád, Piroska János tér 4.). A rendezvény nyílt, a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

Harang-Szó - Karácsony

Megjelent a Harang-Szó című kiadványunk Karácsonyi (XVI. évfolyam, 4. (63.)) száma, amely megtekinthető a Harang-Szó menüpont alatt és onnan le is tölthető pdf formátumban, illetve nyomtatott formában átvehető a plébánián és a templomban.

Kérjük, hogy a nyomdai költség megtérítésével segítse a következő szám kiadását!

 

A tartalomból:

 • Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!

 • Advent-várakozás

 • Szeretet nélkül nincsen karácsony

 • Koncert a nagytemplomban

 • Nyolcvan éve történt

 • Könyvajánló

 • Minden forrásom belőled fakad

 • Belsőváros ékköve a Szent Rókus-templom

 • Karácsony int felénk megint

 • Mikulás vagy Jézuska?

 • Fény a sötétben

 • Karácsony közeleg

 • Nagytemplom 250 - Kiállítás a múzeumban

 • Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!

 • Régmúlt karácsonyok emléke

 • Ha kisült már, ide véle - Mit jelképeznek a hagyományos ünnepi ételeink?

 • Az ünnepről

 • Karácsonyi hangverseny

 • Törd a fejed!

 • Mikulás, mikulás, kedves mikulás

 • Keresztelés

 • Adventi készülődés

 • Fabisz Ákos atya emlékére

 • Weöres Sándor: Öröklét

 • Székely újévi köszöntő

 • Terményáldás

 • Elhunytjaink

 • Szentmisék rendje a csongrádi plébániák templomaiban és azok fíliáiban

 • Köszönet

 • Törd a fejed! - Megfejtés

 • Támogatás

 • Irodai fogadóórák a plébániákon

 • Jézus Szíve imaóra

 • Gitáros szentségimádás

 • Cserkészet

 • Szerkesztői üzenet

Ünnepi Miserend - 2019. Karácsony

ÜNNEPI MISEREND

 

  Szent József templom Nagyboldog-asszony templom Szent Rókus templom Bokros, Szent László templom Felgyő, Szent István templom
December 24-én, (kedd) SZENTESTE 24.00 24.00 22.00 18.00 18.00
December 25-én, (szerda) KARÁCSONY 8.30

10.00

18.00

- 8.00 11.30
December 26-án, (csütörtök) KARÁCSONY 2. NAPJA 8.30 10.00 - - -
December 31-én, (kedd) ÉV VÉGI HÁLAADÁS 17.00 18.00 - - -
2020. január 1-jén, (szerda) ÚJÉV 8.30

10.00

18.00

- 8.00 11.30

 

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Elhunyt Fabisz Ákos plébániai kormányzó

Harang-Szó - Október

Megjelent a Harang-Szó című kiadványunk Októberi (XVI. évfolyam, 3. (62.)) száma, amely megtekinthető a Harang-Szó menüpont alatt és onnan le is tölthető pdf formátumban, illetve nyomtatott formában átvehető a plébánián és a templomban.

Kérjük, hogy a nyomdai költség megtérítésével segítse a következő szám kiadását!

 

A tartalomból:

 • A Nagyboldogasszony-templom negyedévezredes jubileuma

 • Nyolcvan éve történt

 • Könyvajánló

 • Porciunkula-búcsú

 • Légy áldott Szent István király!

 • Ima a hazáért

 • Minden forrásom belőled fakad

 • A 2020-as nemzetközi eucharisztikus kongresszus imája

 • Szent Rókus ünnepe

 • 30 éves a magyar máltai szeretetszolgálat

 • Isten tenyerén

 • Senki tetszetős szavakkal meg ne tévesszen benneteket!

 • Lelkigyakorlat, a boldogságról és a szív tisztaságáról

 • Családi- és egészségnap a plébánián

 • Házasságkötés

 • Keresztelés

 • Szentek szobrai és keresztek
  -Új fakereszt
  -Megtisztult szobrok

 • Az ima

 • Zarándoklat az Ellés-monostorhoz

 • Elhunytjaink

 • Szentmisék rendje a csongrádi plébániák templomaiban és azok fíliáiban

 • Köszönet

 • Napelemek a kolostor tetején

 • A termények megáldása

 • Támogatás

 • Jézus Szíve imaóra

 • Gitáros szentségimádás

 • Irodai fogadóórák a plébániákon

 • Vidám percek

 • Cserkészet

 • Köszönetet mondunk

 • Szerkesztői üzenet

553. számú Szent Imre herceg cserkészcsapat

"A csongrádi 553. számú Szent Imre herceg cserkészcsapat továbbra is várja sorai közé a cserkészet iránt érdeklődőket.

 

Magáról a cserkészetről bővebben a https://cserkeszleszek.hu/ oldalon lehet olvasni.

Jelentkezni és a csongrádi csapatról bővebb felvilágosítást Felber Dániel cserkésztiszttől lehet kapni a felber[pont]daniel[kukac]cserkesz[pont]hu e-mail címen.

 

A jelentkezés feltételei:
- megkezdett általános iskolai ötödik osztály (külön engedéllyel negyed osztálytól), felső korhatár nincs;
- életkornak megfelelő vallásos élet vagy ennek vállalása;
- jelentkezési lap kitöltése, kiskorúaknak szülői/gondviselői engedély is,
- a Magyar Cserkészszövetség szabályainak tudomásul vétele és azok vállalása.

 

A foglalkozások várhatóan hétköznap 16.30-17.30 között, a Nagyboldogasszony plébánián lesznek, előzetesen egyeztetett időpontban.
Az érdeklődők szüleinek tájékoztatót fogunk tartani."
Hálásan köszönjük!

Családi- és Egészségnap a Szent József plébánián

 

 

CSALÁDI- ÉS EGÉSZSÉGNAP A SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIÁN
2019. SZEPTEMBER 28-ÁN, SZOMBATON

 

9.00-9.30: Zenés áhítat a templom előtt a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony-templom Gitáros Táborának tagjaival
9.30-9.40: A rendezvény megnyitója: köszöntőt mond Szabó László, a Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület elnöke
9.40-12.00: Játékos délelőtt a gyermekeknek, családoknak, valamint egészségügyi előadások és szűrővizsgálatok
Családi- és gyermekfoglalkozások:

 • barkácsolás papírból és körmön fonás a Piroskavárosi Általános Iskola tanítóival
 • kézműveskedés a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola művésztanáraival
 • csillámtetoválás készítés
 • családi csapatjáték a templom előtti téren
 • kerékpáros ügyességi akadálypálya a parkban, saját bicajjal
 • ismerkedés a cserkészettel

Egészségügyi előadások:
10.00: Bába Zoltán mentőtiszt: Elsősegély-nyújtási alapok és újraélesztés
10.45: Szűcs-Horváth Olga: Fogápolás kicsiknek és nagyoknak
11.15: dr. Závogyi Zsuzsanna: Prevenció, azaz a betegségek megelőzése
Egészségügyi programok:

 • Szűrővizsgálatok a Csongrádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai közreműködésével - alapállapot felmérés, vérnyomás és vércukormérés, szív-érrendszeri rizikó besorolás
 • dr. Tari Ágnes bőrgyógyász főorvosnő bőrrák szűrést végez
 • A Vöröskereszt önkénteseinek segítségével egész nap lehet gyakorolni az újraélesztést
 • Szűcs-Horváth Olga játékos fogápolási bemutatója
 • Az Energiapont munkatársai számítógépes talpvizsgálatot végeznek

12.00: Ebéd: a helyszínen főzött bográcsos marhapörkölt elfogyasztása
13.00: "Egészség gyermekszemmel" című rajzpályázat eredményhirdetése
13.15: Gergely Ildikó előadása a Nordic walking-ról, utána gyakorlás és egyéb könnyű tornák
14.00: Gépjárművek megáldása a templom előtt
14.00-17.00:   - Kürtőskalácssütés
- Íjászkodás a Csongrádi Íjász Sportegyesület tagjaival
17.00: A rendezvényt záró szentmise

 

A rendezvény helyszíne: Csongrád, Piroska János tér 4.

A programon a részvétel ingyenes!

 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők:

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
Szent József plébánia
Nagyboldogasszony plébánia

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00047 pályázat támogatásával valósul meg.

Nagyboldogasszony napok 2019

 

 

Harang-Szó - Július

Megjelent a Harang-Szó című kiadványunk Júliusi (XVI. évfolyam, 2. (61.)) száma, amely megtekinthető a Harang-Szó menüpont alatt és onnan le is tölthető pdf formátumban, illetve nyomtatott formában átvehető a plébánián és a templomban.

Kérjük, hogy a nyomdai költség megtérítésével segítse a következő szám kiadását!

 

A tartalomból:

 • Ó, Szent László hitünk védjed, oltalmazd a magyar népet!

 • Elsőáldozás - az első közvetlen találkozás Jézussal

 • Elsőáldozók a Szent-József templomban

 • Nyolcvan éve történt

 • A szeretet gyógyító ereje

 • Könyvajánló

 • Templomszentelés Derekegyházon

 • Csíksomlyói zarándoklat

 • Majális

 • Minden forrásom belőled fakad

 • Három és mégis egy

 • Hittanos kirándulás Péliföldszentkereszten

 • Versmondó verseny

 • Anyák napja ünnepén

 • Ferences családi nap

 • Nyakunkon a nyári szünidő

 • Gyerekek imája

 • Keresztelés

 • Egészségnap a plébánián

 • Orbán-napi búcsú

 • Úrnapja

 • Sík Sándor: Ketten a mesterrel

 • Honvédsírok Csongrád-Bokros határában

 • Elhunytjaink

 • Szentmisék rendje a csongrádi plébániák templomaiban és azok fíliáiban

 • Hittanverseny

 • Rákász Gergely

 • Cserkészet

 • Támogatás

 • Jézus Szíve imaóra

 • Gitáros Szentségimádás

 • Irodai fogadóórák a plébániákon

 • Köszönetet mondunk

 • Szerkesztői üzenet

Információk

 

A képernyőd jelenlegi felbontása: pixel

 

Ajánlott minimális képernyő felbontás: 1024×768 pixel

 

Ajánlott böngészők: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer

 

 

A honlapunk tárhely támogatója